Головна  →  Про нас

Комунальна бюджетна установа "Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції" є бюджетною неприбутковою установою, яка належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і віднесена до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Центр утворений 06 липня 2017 року рішенням Київської міської ради № 720/2882.

Основною метою діяльності Центру є надання інформаційно-консультаційних послуг киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування у вирішенні питань надання допомоги учасникам АТО, взаємодія із громадськими організаціями учасників АТО волонтерами.

Основними завданнями Центру є:

 • Участь у створенні належних умов для ефективного вирішення проблем учасників АТО та їх соціальної адаптації.
 • Забезпечення взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонтерами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності у вирішенні проблем учасників АТО.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг учасникам АТО, проведення постійного моніторингу вирішення проблем учасників АТО.

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями учасників АТО та волонтерами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності щодо питань лікування, реабілітації, адаптації, працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, інших питань соціального захисту учасників АТО.
 • Надає інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з лікуванням, реабілітацією, адаптацією, працевлаштуванням, професійною підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації тощо учасників АТО.
 • Готує пропозиції стосовно розробки проектів міських цільових програм з питань соціального захисту та допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.
 • Проводить анкетування учасників АТО, збір, обробку та узагальнення інформації щодо стану соціального захисту учасників АТО, надає пропозиції стосовно удосконалення законодавства України з цих питань.
 • Проводить моніторинг стану вирішення проблем учасників АТО.
 • Проводить дослідження для визначення найбільш актуальних проблем учасників АТО та готовності громадських активістів та громадянського суспільства в цілому брати участь у допомозі учасникам АТО.
 • Здійснює та оприлюднює результати збору та обробки інформації щодо нагальних потреб учасників АТО та стану їх вирішення.
 • Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з учасниками АТО та з представниками громадських об'єднань учасників АТО, волонтерських організацій, волонтерами з метою мотивації їх до самостійного вирішення своїх проблем.
 • Надає консультативну і правову допомогу учасникам АТО щодо отримання документів, необхідних для надання відповідного статусу згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", отримання пільг та соціальних гарантій, лікування, реабілітації та адаптації, працевлаштування, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, інших питань соціального захисту.
 • Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з представниками громадських організацій учасників АТО та волонтерів, здійснює заходи з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії.
 • Інформує громадськість про свою діяльність, подає Київському міському голові пропозиції з питань, що належать до його компетенції.
 • Бере участь у взаємодії з закладами освіти, охорони здоров'я та закладами соціального захисту населення для забезпечення учасників АТО відповідними послугами.
 • Проводить заходи з метою стимулювання громадськості до співпраці з учасниками АТО, їх організаціями та організаціями волонтерів, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською міською радою у вирішенні питань допомоги учасникам АТО.
 • Бере участь у конференціях, виставках, семінарах тощо з питань, віднесених до його компетенції.
 • Співпрацює з міжнародними організаціями та фондами.
 • Бере участь у розробці та реалізації, в тому числі за участю учасників АТО, заходів з патріотичного виховання молоді, цивільного захисту населення, залучення та мотивування широких верств населення міста Києва до волонтерської роботи.

 

 

Версiя для друку