Головна  →  Ветеранам АТО/ООС  →  Міські пільги та гарантії  →  Компенсація витрат на комунальні послуги

КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ КИЯНАМ-УЧАСНИКАМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ (ПОМЕРЛИХ) КИЯН-УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Підстава надання

Рішення Київської міської ради від 9 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей».

Хто має право

Щомісячна адресна матеріальна допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі - матеріальна допомога) надається:

 • учасникам антитерористичної операції, особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та членам їх сімей, зареєстрованим у місті Києві на одній житловій площі;
 • членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, зареєстрованим у місті Києві;
 • членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти.

На отримання матеріальної допомоги мають право також члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, які були зареєстровані в місті Києві на момент загибелі (смерті) учасника антитерористичної операції, який не був на момент загибелі (смерті) зареєстрований в місті Києві. Для цілей цього Порядку вказана категорія осіб прирівнюється до членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції.

Категорії осіб

До членів сімей киян - учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, належать:

 • дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
 • батьки учасників антитерористичної операції, осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України;
 • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції, особи, якій видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, та проживає разом з ним.

До членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції, належать:

 • утриманці загиблого (померлого), яким у зв'язку з цим виплачується пенсія;
 • дружина (чоловік), які не одружились вдруге, незалежно від того, виплачується їм пенсія чи ні, їх неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
 • батьки учасників антитерористичної операції;
 • особа, яка знаходилась під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції та проживала разом з ним.

До членів сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, належать:

 • дружина (чоловік), неповнолітні діти (до 18 років);
 • неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи;
 • батьки учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти;
 • особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням учасника антитерористичної операції, який перебуває в полоні, або зник безвісти, та проживає разом з ним.

Необхідні документи

Матеріальна допомога призначається на підставі заяви, до якої до даються такі документи:

 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • для учасників антитерористичної операції копія одного з документів, передбачених Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - документи, які підтверджують участь в антитерористичній операції);
 • для осіб, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України: копія посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України;
 • копія документа, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо);
 • копія свідоцтва про смерть (для членів сім'ї загиблих (померлих);
 • документ, який підтверджує перебування у полоні або зникнення безвісти учасника антитерористичної операції (для членів сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти);
 • оригінали документів, які підтверджують сплату житлово-комунальних послуг за місяць, що передує місяцю звернення;
 • копія договору найму (оренди) житла (за необхідності);
 • копія витягу із протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України або копія постанови Центральної військово-лікарської комісії Міністерства внутрішніх справ України по встановленню причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв, що призвели до смерті (для членів сім'ї загиблих (померлих).

Управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації, до якого надійшла заява про надання матеріальної допомоги, використовує інформацію про склад сім'ї, що зареєстровані на одній житловій площі, з інформаційної системи "Реєстр територіальної громади міста Києва".

Документи, зазначені у цьому пункті (крім копій відповідних довідок, виданих за формою, визначеною Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), подаються також в оригіналах для звірки з копіями.

Уповноважений орган

Управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації.

Контактні дані

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ:

Матеріальна допомога надається на оплату житлово-комунальних послуг (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення та вивезення побутових відходів та рідких нечистот) у межах норм споживання житлово-комунальних послуг (соціальна норма житла, соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами), встановлених для громадян, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Матеріальна допомога призначається щорічно з моменту звернення, але не раніше дати прибуття в зону антитерористичної операції, до кінця бюджетного року, якщо відсутні обставини для встановлення іншого періоду призначення.

Матеріальна допомога призначається виключно особам, яким не встановлено статус, що дає право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг згідно із законодавством України.

В разі зміни обставин, які впливають на розмір матеріальної допомоги (зміна складу сім'ї, смерть тощо), управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється перерахунок розміру матеріальної допомоги з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли відповідні обставини.

У разі встановлення особам пільг (допомог) щодо покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", виплата матеріальної допомоги припиняється з першого числа місяця, з якого такій особі встановлено чи надано відповідну пільгу (допомогу) законодавством.

Членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, яким встановлено та/або які отримали пільгу в розмірі 50-процентної знижки плати за житлово-комунальні послуги згідно із законодавством, виплата матеріальної допомоги здійснюється на умовах цього Порядку та призначається з дати звернення у межах середніх норм споживання, передбачених законодавством.

У разі отримання управлінням праці та соціального захисту населення відповідної районної в місті Києві державної адміністрації від уповноважених органів державної влади документів, що підтверджують встановлення особі відповідного статусу, що дає право на отримання пільг (допомог) щодо покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", виплата матеріальної допомоги припиняється з першого числа місяця, з якого управління праці та соціального захисту населення відповідної районної в місті Києві державної адміністрації отримало такі документи.

Дізнатись більше про виплати чи отримати консультацію з інших питань можна, звернувшись до:

 • Центру допомоги учасників АТО за адресою: вул. Хрещатик, 36, каб.115, телефон для довідок (044) 202 76 93, (067) 242 37 18.
Версiя для друку